Pred samotnou stužkovou je dôležité dohodnúť si termín stretnutia a oboznámiť sa s Vašími konkrétnymi predstavami o jej priebehu: program, priestory (kôli aparatúre a svetlám).
Dôležité je pripraviť si scenár priebehu akcie a v ňom zoradiť všetky oficiálne časti stužkovej a vášho programu a vybrať si k nim vhodný hudobný "podmaz".

Samozrejme sme k dispozícii v prípade vášho záujmu o skúšku programu aj s ozvučením.

informácie...